Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

21.03.2024

W dniu 21.03.2024 r odbyło się seminarium on-line pt. Problemy obowiązywania niekonstytucyjnych przepisów karnych. Referat wprowadzający do dyskusji wygłosił dr hab. Mikołaj Małecki z Katedry Prawa Karnego UJ.
 

Nagranie video:

 

Plakat:
Plakat seminarium 21.03.2024
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

1.2.2024

1 lutego 2024 r. odbyło sie seminarium, na którym referat pt. "Abuzywna wykładnia konstytucji, czyli jaka?" wygłosiła pani Paulina Jabłońska, doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

26.06.2023

26 czerwca 2023 r. odbyło się seminarium pt. “Rule of Law in Times of War: Risks and Practical Implementation” organizowane przez grupę badawczą "Rule of Law and the Future of European Democracy", która jest częścią Projektu Flagowego Future Democracy Lab na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Nagranie video (z przyczyn technicznych nie obejmuje kilku pierwszych minut seminarium):

 

Program:

Welcoming and Introduction: Prof. Monika Florczak-Wątor (Head of the Centre for Interdisciplinary Constitutional Studies of the Jagiellonian University, Leader of the Research Group “Rule of Law and the Future of European Democracy”, FDL)

Moderator:  Associate Professor Kristina Trykhlib (Yaroslav Mudryi National Law University in Kharkiv, Ukraine; member of the Research Group “Rule of Law and the Future of European Democracy” at the Jagiellonian University, FDL)

Speakers:

  1. Prof. Stanislav Shevchuk (National Academy of Legal Sciences of Ukraine, 10th Chairman of the Constitutional Court of Ukraine) – Human rights limitations in times of war (Ukrainian experience)
  2. Prof. William A. Schabas (Middlesex University London) – Independence and impartiality of the international judiciary
  3. Dr Kostiantyn Pilkov (Justice of the Supreme Court of Ukraine, Grand Chamber) – From the rule by law to the rule of law: evolution of application of basic legal principles in the Supreme Court jurisprudence
  4. Dr Alice Donald (Middlesex University London) – Defending the rule of law in the Council of Europe: the road from Reykjavik
  5. Prof. Angela Di Gregorio (University of Milan) – Constitution-building in the former Soviet Republics: competing models and recent evolutions

Discussion

Closing Remarks: Prof. Marta Soniewicka (Jagiellonian University, member of the Research Group “Rule of Law and the Future of European Democracy” at the Jagiellonian University, FDL)

 

Więcej informacji w zaproszeniu.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

27.05.2023

27 maja 2023 r. w salach reprezentacyjnych Pałacu Larischa w Krakowie odbyła się konferencja pt. "Co dalej z kontrolą konstytucyjności prawa w Polsce?". Konferencja była podsumowaniem cyklu seminariów dotyczących potrzeby reformy TK, organizowanych przez Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ oraz Katedrę Prawa Konstytucyjnego UJ.
 

Kolejne nagrania zawierają:

Panel 1.  moderator: Prof. Piotr Tuleja
"Mankamenty dotychczasowej procedury kontroli konstytucyjności prawa realizowanej przez Trybunał Konstytucyjny"
Prof. Ewa Łętowska
Prof. Andrzej Mączyński
Prof. Sławomira Wronkowska

Panel 2. moderator: Dr hab. Grzegorz Kuca, prof. UJ
"Zmiany w zakresie procedury kontroli konstytucyjności prawa proponowane w społecznym projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym
Dr Tomasz Zalasiński
Prof. Stanisław Biernat
STK Wojciech Hermeliński

Panel 3. moderator: Prof. Monika Florczak-Wątor
"Kontrola konstytucyjności prawa realizowana poza Trybunałem Konstytucyjnym"
Prof. Maria Kruk-Jarosz
Prof. Mirosław Granat
Prof. Andrzej Grabowski
SSN Stanisław Zabłocki

 
Materiały:
 
Plakat:
 
Plakat konferencji
 
Program:
 
Program: Panel 1. (10:00-11:30), moderator: Prof. Piotr Tuleja Mankamenty dotychczasowej procedury kontroli konstytucyjności prawa realizowanej przez Trybunał Konstytucyjny Prof. Ewa Łętowska Prof. Andrzej Mączyński Prof. Sławomira Wronkowska Przerwa kawowa (11:30-12:00) Panel 2. (12.:00-13:30) moderator: Dr hab. Grzegorz Kuca, prof. UJ Zmiany w zakresie procedury kontroli konstytucyjności prawa proponowane w społecznym projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym Dr Tomasz Zalasiński Prof. Stanisław Biernat STK Wojciech Hermeliński przerwa na lunch (13:30-14:30) Panel 3. (14.30-16:00) moderator: Prof. Monika Florczak-Wątor Kontrola konstytucyjności prawa realizowana poza Trybunałem Konstytucyjnym Prof. Maria Kruk-Jarosz Prof. Mirosław Granat Prof. Andrzej Grabowski SSN Stanisław Zabłocki
 
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

19.04.2023

19 kwietnia 2023 r. odbyło się kolejne seminarium Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, tym razem poświęcone problemowi odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Seminarium prowadziła prof. Monika Florczak-Wątor, kierownik Centrum, a rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym przygotowanym przez Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego przedstawił członek Zespołu  - prof. Wojciech Jasiński z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ocenę tych rozwiązań oraz swoje refleksje na temat optymalnej procedury egzekwowania odpowiedzialności dyscyplinarnej w stosunku do sędziów TK przedstawili: 
  • SSN Michał Laskowski, 
  • Prof. Andrzej Zoll, 
  • Prof. Agnieszka Barczak-Oplustil 
  • Prof. Mirosław Wyrzykowski. 

Nagranie video:

(z powodu usterki technicznej nie zapisała się początkowa część seminarium)

Sprawozdanie:

Materiały robocze:

Plakaty:

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

24.3.2023

24 marca 2023 r. miało miejsce  kolejne seminarium z cyklu dotyczącego reformy TK pt. "Jak wybierać sędziów TK, by zagwarantować ich niezależność i niezawisłość?"
 
Rozwiązania dotyczące wyboru sędziów TK zawarte w projekcie ustawy o TK przygotowanym przez Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego zaprezentował Łukasz Bojarski, członek Zespołu. Następnie wnioski z badań komparatystycznych dotyczących wyboru sędziów konstytucyjnych w wybranych państwach europejskich przedstawili dr Anna Chmielarz-Grochal i dr Jarosław Sułkowski, redaktorzy pracy zbiorowej poświęconej temu zagadnieniu. Komentarze wprowadzające do dyskusji wygłosili sędziowie TK w stanie spoczynku: prof. Andrzej Zoll, prof. Leszek Garlicki oraz prof. Mirosław Granat. Seminarium moderowała prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor - kierownik CISK UJ.
 

Nagranie seminarium:

Pełne spawozdanei z seminarium:

(w przygotowaniu)

Plakat:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

16.03.2023

16 marca 2023 r. odbyło się kolejne seminarium CISK UJ. Referat wprowadzający do dyskusji pt. Wykładnia genealogiczna konstytucji jako odpowiedź na instrumentalizację wartości prawnych - przedstawił dr Marcin Romanowicz.


Nagranie wideo:

Plakat:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

08.03.2023

8 marca 2023 r. odbyło się kolejne seminarium CISK UJ. Było ono poświęcone raportowi Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka dotyczącemu analizy orzeczeń TK wydanych z udziałem osób nieuprawnionych do orzekania. Ideę raportu przedstawił Prezes HFPC Pan Maciej Nowicki, a sam raport zaprezentował Dr Marcin Szwed. Komentarze wprowadzające do dyskusji wygłosili Prof. Maciej Taborowski (z perspektywy prawa UE) i Mec. Magda Krzyżanowska-Mierzewska (z perspektywy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka). Komentarz dotyczący perspektywy konstytucyjnej wygłosiła Prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor - kierownik CISK UJ.

Nagranie:

 

Plakat:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

21.2.2023

21 lutego 2023 r. o godz. 17.00. odbyło się seminarium CISK UJ w trybie hybrydowym poświęcone problemowi orzeczeń wydanych przez TK w składzie niewłaściwie obsadzonym

Było to pierwsze z cyklu sześciu seminariów, planowanych do czerwca 2023 r.. Ich celem będzie dyskusja naukowa wokół problemów obecnego TK i konieczności jego reformy. Punktem wyjścia dla dyskusji w ramach tych seminariów są projekty dwóch ustaw przygotowane przez Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego, tj. ustawy o TK oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o TK. Oba projekty są dostępne pod tym linkiem.

Seminarium z 21.2.2023 r. dotyczyło zwłaszcza art. 7 - art. 9 projektu ustawy Przepisy wprowadzające. Regulacje te przedstawił prof. Sławomir Patyra, UMCS, członek Zespołu Ekspertów, a ocenę tych regulacji prawnych zaprezentowali prof. Stanisław Biernat, prof. Piotr Tuleja, prof. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. Krystian Markiewicz, dr Marcin Krzemiński i mgr Maciej Pach. Podsumowania dyskusji dokonał prof. Fryderyk Zoll.

Pod tym linkiem znajdują się materiały robocze ułatwiające lekturę projektu przepisów prowadzających oraz przykładowe tezy z orzecznictwa wskazującego na wadliwość orzeczeń TK w składzie nieprawidłowo obsadzonym.

Pełne sprawozdanie z seminarium:

Sprawozdanie z seminarium CISK UJ z 21.3.2023 - Jak rozwiązać problem orzeczeń wydanych przez TK w składzie niewłaściwie obsadzonym? (prof. Andrzej Grabowski)

Nagranie video:

 

Plakat:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

31.01.2023

31 stycznia 2023 r. o godz. 18.00 miał miejsce panel dyskusyjny online poświęcony  orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Fedotova i inni przeciwko Rosji.

Wprowadzenie i moderacja: prof. Monika Florczak-Wątor; paneliści: prof. Leszek Garlicki, prof. Michał Kowalski, prof. Ireneusz C. Kamiński, dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska oraz dr Marcin Szwed.

Nagranie seminarium:

 

 

Plakat:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

12.01.2023

12 stycznia 2023 r. odbyło się pierwsze w tym roku seminarium CISK UJ. Referat wprowadzający do dyskusji pt. "Stan wyższej konieczności konstytucyjnej. Teoria i krytyka" wygłosił Maciej Pach - członek CISK UJ.

Nagranie seminarium:

 

Plakat:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

8.12.2022

W dniu 8 grudnia 2022 r. o godz. 18.30 w siedzibie Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ odbyło się w trybie hybrydowym seminarium, w trakcie którego dr Kristina Trykhlib z Uniwersytetu w Charkowie (Ukraina) wygłosiła wykład dotyczący doktryny marginesu oceny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Plakat:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

17.11.2022

17.11.2022 r. odbyło się kolejne seminarium Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ poświęcone problematyce odwróconej proporcjonalności. Referat wprowadzający do dyskusji pt. „Od proporcjonalności do odwróconej proporcjonalności i z powrotem. Jak kontrolować realizację pozytywnych obowiązków państwa?" wygłosiła współpracowniczka naszego Centrum i doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ Pani mgr Paulina Jabłońska.

Nagranie seminarium:

 

Plakat:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

27.10.2022

27 października 2022 r. o godz. 18.00 odbyło się seminarium inaugurujące nowy rok akademicki w Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ. Wykład pt. "Erozja państwa konstytucyjnego" wygłosił prof. Mirosław Wyrzykowski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były kierownik Zakładu Praw Człowieka Uniwersytetu Warszawskiego, członek i były przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN, były dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Plakat:
 
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

14.06.2022

14 czerwca o godz. 15.30 odbyło się kolejne seminarium Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ, w trakcie kórego prof. Wojciech Brzozowski z Uniwersytetu Warszawskiego przedstawił referat pt. "Sprzeciw sumienia jako wyzwanie dla prawa konstytucyjnego (i nie tylko)".


Nagranie wideo:

Plakat:

Plakat seminarium

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

18.11.2021

18 listopada 2021 r. o godz. 18.00. odbyło się seminarium CISK, na któym wykład pt. "Społeczne odczytanie konstytucji a kryzys konstytucyjny" wygłosił Pan dr Paweł Skuczyński z Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłąd nawiązywał do treści książki, której współautorem jest prelegent, pt. "Rozwój i kryzys konstytucji społecznej. Przypadek samorządów zawodowych". Książka dostępna jest pod tym linkiem.

Pan dr Paweł Skuczyński jest pracownikiem Katedry Filozofii Prawa i Nauki o Państwie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prezesem Fundacji Instytut Etyki Prawniczej. Naukowo zajmuje się teorią i filozofią prawa, etyką prawniczą oraz ustrojem sądownictwa i zawodów prawniczych.

Seminarium moderował prof. Grzegorz Kuca, członek CISK UJ oraz kierownik Katedry Prawa Ustrojowego Porównawczego UJ.

Nagranie:

 

Plakat:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

4.11.2021

4 listopada 2021 r. odbyło się seminarium, na którym referat pt. "Zagrożenia dla ochrony danych dotyczących zdrowia i prawa do prywatności jednostek wobec stosowania aplikacji cyfrowych w czasie pandemii Covid-19 (kontekst polski)" wygłosiła dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska

Nagranie seminarium:

Plakat:

Plakat seminarium - Zagrożenia dla ochrony danych dotyczących zdrowia i prawa do prywatności jednostek wobec stosowania aplikacji cyfrowych w czasie pandemii Covid-19 (kontekst polski). Refleksje nad badaniami interdyscyplinarnymi w obszarze zdrowia publicznego i praw człowieka - dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska

Artykuł:
Patrycja Dąbrowska-Kłosińska, Agnieszka Grzelak and Agnieszka Nimark, The Use of Covid-19 Digital Apps and Unavoidable Threats to Protection of Health Data and Privacy, Bialystok Legal Studies 2021 vol. 26 nr 3

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

7.10.2021

7 października 2021 r. odbyło się seminarium, na którym wykład "'Rozbieżność słów i czynów: Konstytucja w opiniach Polaków'' wygłosiła Pani Profesor Grażyna Skąpska.

Nagranie seminarium:

 

Plakat:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

1.7.2021

 

W dniu 1 lipca 2021 r. o godz. 18.00 odbyło się ostatnie w tym roku akademickim seminarium CISK. Wykład wprowadzający do dyskusji pt. "Drogi wyjścia z kryzysu demokracji - epistokracja, deliberacja, kontestacja" wygłosił Prof. Wojciech Ciszewski z Katedry Teorii Prawa UJ.

Sprawozdanie: Mikołaj Deptalski, sprawozdanie z seminarium 01.07.2021

Nagranie video:
 

Plakat:
Plakat Prof. Ciszewski - Drogi wyjścia z kryzysu demokracji - epistokracja, deliberacja, kontestacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

17.06.2021

W dniu  17 czerwca (czwartek) o godz. 18.00 odbyło się kolejne seminarium Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ, tym razem organizowane wspólnie z Katedrą Prawa Konstytucyjnego UJ. Wykład wprowadzający do dyskusji pt. "Modele powoływania sędziów a legitymizacja władzy sędziowskiej" wygłosił prof. dr hab. Piotr Tuleja, Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ oraz sędzia TK w stanie spoczynku.

Sprawozdanie: M. Deptalski, sprawozdanie z seminarium 17.06.2021

Nagranie wideo:

Plakat:

Plakat seminarium

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20.5.2021

W dniu 20 maja 2021 r. o godz. 18.30, odbyło się kolejne seminarium CISK. Wystąpienia wprowadzające do dyskusji wygłosiły prof. Timea Drinoczi i prof. Agnieszka Bień-Kacała, autorki książki pt. "Illiberal Constitutionalism in Poland and Hungary. The Deterioration of Democracy, Misuse of Human Rights and Abuse of the Rule of Law", która ukaże się nakładem Wydawnictwa Routledge we wrześniu br.
Seminarium odbyło się w języku angielskim.
 
Nagranie seminarium:
 
Plakat:
Plakat seminarium

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

18.03.2021

W dniu 18 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 18.00 odbyło się seminarium Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego na którym referat pt. "Sprawa Lautsi przeciwko Włochom a pluralizm wartości" wygłosiła prof. dr hab. Beata Polanowska-Sygulska

Sprawozdanie: K. Mokrzycka, sprawozdanie z seminarium 18.03.2021

Nagranie video:

 

Plakat:

plakat z treścią zaproszenia

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

4.3.2021

W dniu 4 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 18.00. odbyło sie kolejne seminarium CISK UJ na którym dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil, członek CISK wygłosiła referat pt. "Kontekstowy i dialogiczny charakter interpretacji tekstu prawa karnego a tzw. prymat wykładni językowej w prawie karnym"

Nagranie video:

Plakat:

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

28.01.2021

baner

28.01.2021 the ICON-S Central and Eastern European Chapter, the Centre for Interdisciplinary Constitutional Studies of the Jagiellonian University and the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University organised online webinar "Judicial Law-Making in European Constitutional Courts" in relation to the research results presented in: Judicial Law-Making in European Constitutional Courts, ed. Monika Florczak-Wątor, Routledge 2020.

This book analyses the specificity of the law-making activity of European constitutional courts. The main hypothesis is that currently constitutional courts are positive legislators whose position in the system of State organs needs to be redefined.The book covers the analysis of the law-making activity of four constitutional courts in Western countries: Germany, Italy, Spain,and France; and six constitutional courts in Central–East European countries: Poland, Hungary, the Czech Republic, Slovak Republic, Latvia, and Bulgaria; as well as two international courts: the European Court of Human Rights (ECtHR) and the Court of Justice of the European Union (CJEU).

Watch the video:

Part. 1

Part 2:

 

 

Download the agenda (PDF)

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

14.01.2021

W dniu 14 stycznia 2021 r. o godz. 18.00 odbyło seminarium online z wykładem gościnnym Pani prof. dr hab. Sławomiry Wronkowskiej pt. Prolegomena do wykładni Konstytucji.

Sprawozdanie: P. Jabłońska, Sprawozdanie z seminarium 14.01.2021

Nagranie video:

 

Plakat:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

10.12.2020

W dniu 10 grudnia 2020 roku odbyło się seminarium Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ pt. „Samorząd terytorialny w stanie epidemii”. Spotkanie prowadził dr hab. Grzegorz Kuca prof. UJ, a referat wprowadzający wygłosili dr Justyna Holocher oraz dr Bogumił Naleziński.

Sprawozdanie: M. Nebeling, sprawozdanie z seminarium 10.12.2020 r.

Plakat:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

26.11.2020

W dniu 26 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 18.00. odbyło się seminarium Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego online z wykładem wprowadzającym prof. dr hab. Włodzimierza Wróbla z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dyskusją na temat "Prawo karne czasu pandemii - perspektywa konstytucyjna".

Nagranie video:

Plakat:

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

12.11.2020 r.

W dniu 12 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 18.00. odbyło się seminarium, w ramach którego wykład wprowadzający do dyskusji pt. Co nowego w Unii Europejskiej? wygłosił Pan Prof. dr hab. Stanisław Biernat z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Sprawozdanie: C. Liske, Sprawozdanie z seminarium 12.11.2020 r.

Nagranie video:

Plakat:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

15.10.2020 r.

W dniu 15 października 2020 r. odbyło się seminarium inaugurujące nowy rok akademicki w Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ, na którym wykład gościnny pt. "Anatomia polskiego kryzysu konstytucyjnego: demokracja nieliberalna czy populistyczny autorytaryzm?" wygłosił Pan Profesor Wojciech Sadurski.
 
Sprawozdanie: P. Jabłońska, Sprawozdanie z seminarium 15.10.2020

 

Nagranie video::

Plakat:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

01.10.2020

1 października 2020 r. (czwartek) o godz. 18.00. odbyło się seminarium on-line na którym dr Marcin Krzemiński (UJ), Członek CISK, wygłosił referat pt. "Francuskie ustawodawstwo delegowane. Ordonanse i kontrowersje wokół decyzji Rady Konstytucyjnej z dnia 28.05.2020 r."

Nagranie video:

Plakat:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

02.07.2020 r.

W dniu 2 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 18.00. wykład gościnny pt. Sądy polskie: Neutralizacja, Absorpcja, Sanacja wygłosił Pan Prof. dr hab. Leszek Garlicki.

Tekst pierwszej części wykładu (Neutralizacja, absorbcja).

Nagranie video:

Plakat:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

18.06.2020

18 czerwca 2020 r. o godz. 18.00 odbyło się seminarium pt. "Czy sąd konstytucyjny tworzy prawo?" będące dyskusją wokół książki pt. "Oddziaływanie sądu konstytucyjnego na porządek prawny Austrii, Niemiec i Polski", red. M. Florczak-Wątor, P. Czarny, Kraków 2019.
 
Wystąpienia wprowadzające do dyskusji wygłosili redaktorzy naukowi książki.
 
Plakat:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

04.06.2020 r. - Seminarium inauguracyjne CISK

Nagranie video seminarium:

Wersja pisemna referatu na portalu konstytucyjny.pl.

Plakat:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

21.05.2020

Streszczenie:

Celem referatu jest przedstawienie ewolucji zasady podziału władzy i jej wpływu na sądownictwo konstytucyjne. Autor zwraca uwagę na determinanty pozycji ustrojowej sądownictwa konstytucyjnego. Po pierwsze, na dość oczywisty, ale nieeksponowany dotychczas w nauce prawa fakt braku uwzględnienia miejsca i roli sądownictwa konstytucyjnego w Monteskiuszowskiej doktrynie podziału władzy. Po drugie, na wpływ brytyjskiej teorii suwerenności parlamentu, która oznaczała, że normy stanowione przez parlament, przy najmniej teoretycznie, są niczym nieograniczone. Po trzecie, na francuską umowę społeczną Jana Jakuba Rousseau odwołująca się do woli powszechnej, która nie może być kwestionowana przez żaden organ pozaparlamentarny. Na tym tle omawia poszczególne kanony podziału władzy stwierdzając, że najtrudniejszą i zarazem najbardziej sporną z teoretycznego punktu widzenia jest kwestia utożsamiania zasady podziału władzy z równowagą władz. Zdaniem autora, pozwala to na stwierdzenie, że włączenie sądownictwa konstytucyjnego w relacje podzielonych władz istotnie wpływa na realną możliwość osiągania dynamicznej równowagi nawet przy akceptacji stateczności języka prawniczego. W tym kontekście dostrzega sądownictwo konstytucyjne o wysokim wskaźniku oddziaływania na równowagę władz (high-aequlibrum) oraz w niskim wskaźniku oddziaływania na równowagę władz (low-aequlibrum) dokonując ich charakterystyki.  Na koniec wskazuje na istotne problemy dotyczące miejsca i roli sądownictwa konstytucyjnego, z którymi w najbliższym czasie będzie musiała się uporać nauka prawa.

Plakat: