Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkoła letnia CISK UJ 2022

 •  
 • Termin: 19-22 lipca 2022 r.
 • Tytuł: Szkoła Letnia CISK UJ "Państwo prawa - historia, teoria i przyszłość"
 • Miejsce: Sala Niebieska w budynku dydaktycznym WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 33a w Krakowie
 • Organizator: Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ
 • Kontakt: dr Marcin Krzemiński marcin.krzeminski@uj.edu.pl

19.07.2022 (wtorek)

10.00 – 12.00: Prof. Pierluigi Chiassoni: “Fundamentals of constitutional argumentation in a Constitutional State”

12.00 – 12.30: przerwa kawowa

12.30 – 14.30: Prof. Andrzej Światłowski: “„Czy dowód może być trochę nielegalny? Wpływ legalności pozyskania dowodu na możliwość jego wykorzystania w procesie karnym”

14.30 – 15.30: lunch

15.30-17.30: Maciej Pach: „Demokracja zdolna do obrony a demokratyczne państwo prawa”

20.07.2022 (środa)

10.00 – 12.00: Prof. Martin Belov: „Rule of Law in Flux. Rule of Law and Democracy in Times of Transitory Constitutionalism, Constitutional Polycrisis and Emergency Constitutionalism: Towards a Global Algorithmic Technocracy?”

12.00 – 12.30: przerwa kawowa

12.30 – 14.30: Prof. Wojciech Ciszewski

15.30 – 17.30: Prof. Agnieszka Barczak-Oplustil

21.07.2022 (czwartek)

10.00 – 12.00: Prof. Zoltán Szente: “Dismantling the rule of law in Hungary and Poland - similarities and differences”

12.00 – 12.30: przerwa kawowa

12.30 – 14.30: Dr Justyna Holocher, dr Bogumił Naleziński: „Pojęcie praworządności we współczesnej debacie polityczno-prawnej”

14.30 – 15.30: lunch

15.30 – 17.30: Prof. Andrzej Grabowski

22.07.2022 (piątek)

10.00 – 12.00: Prof. Josep Joan Moreso: “Ways of Solving Conflicts among constitutional rights”

12.30 – 14.30: Prof. Grażyna Skąpska: ''Socjologiczna teoria konstytucjonalizmu. Przykład Polski''

14.30 – 15.30: lunch

15.30 – 17.30: Dr Monika Kawczyńska: „Polityczne i sądowe mechanizmy ochrony praworządności w Unii Europejskiej”

Uczestnicy

Na szkołę letnią zapraszamy młodych pracowników naukowych, studentów i doktorantów z Polski (limit: 70 osób). Osobom spoza Krakowa zapewnimy miejsca w hotelach klasy turystycznej (limit: 30 miejsc).

Zapisy

Prosimy o rejestrację przy pomocy formularza znajdujacego sie pod linkiem: https://forms.office.com/r/um4RKZj21S

Uczestnictwo wiąże się z wniesieniem opłaty: studenci 100 zł, młodzi pracownicy naukowi i doktoranci: 150 zł. Termin wniesienia opłaty: 15 lipca 2022 r.

Numer rachunku bankowego zostanie podany w potwierdzeniu zgłoszenia lub dalszej wiadomości.

Centrum Intedryscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

CISK UJ jest samodzielną jednostką organizacyjną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego utworzoną przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na mocy zarządzenia nr 17 z dnia 30 stycznia 2020 r. („CISK”). Szkoła letnia organizowana jest w ramach tej jednostki, a także stanowić będzie realizację i kontynuację statutowej działalności Centrum, którą jest w szczególności inicjowanie i organizowanie projektów badawczych oraz interdyscyplinarnych badań naukowych związanych z dziedziną prawa konstytucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem m.in. teorii państwa prawa, teorii praw człowieka, teorii legislacji i polityki społecznej prowadzonych z punktu widzenia różnych dyscyplin nauki, w tym przede wszystkim dogmatyki prawa konstytucyjnego i prawa ustrojowego porównawczego, pozostałych prawniczych dyscyplin dogmatycznych, teorii i filozofii prawa, filozofii politycznej i socjologii prawa. Poza badaniami, celem działalności Centrum jest podejmowanie działalności dydaktycznej w postaci zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym szkół letnich, oferowanych studentom i doktorantom Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentom szkół wyższych, uczniom szkół średnich, prawnikom-praktykom i innym grupom zawodowym

​Szkoła letnia jako element działań CISK UJ

Szkoła letnia CISK nawiązuje do cyklu seminariów organizowanych przez Centrum od niemal dwóch lat, które
cieszyły się powodzeniem wśród licznych uczestników zarówno z polskich ośrodków uniwersyteckich, jak również wśród prawników-praktyków i uczestników zagranicznych - głównie z Europy Środkowej.
Tematyka szkoły letniej nawiązuje także do zakończonego projektu pt. "Teoria argumentacji a rozumowania  prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa", którego owocem było m.in. opublikowanie komentarza do toposów prawniczych pt. "Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa Komentarz" pod. red. Moniki Florczak-Wątor oraz Andrzeja Grabowskiego, a także wyboru tłumaczeń artykułów poświęconych konstytucjonalizmowi, postpozytywizmowi i neokonstytucjonalizmowi oraz ich wpływowi na filozofię, teorię prawa i prawa konstytucyjne pt. Studia z teorii konstytucyjnego państwa prawa, pod red. Andrzeja Grabowskiego i Justyny Holocher (📥pdf). Publikacje te będą stanowić inspirację do wykładów i dyskusji, a szkoła letnia służyć będzie popularyzacji wyników badań oraz założeń zawartych w klasycznych tekstach z zakresu neokonstytucjonalizmu - prądu w nauce teorii prawa ściśle związanego z ideą państwa prawa.

 • Martin Belov - profesor nadzwyczajny prawa konstytucyjnego i prawa konstytucyjnego porównawczego na Uniwersytecie w Sofii, Wicedziekan Wydziału Prawa odpowiedzialny za współpracę międzynarodową i digitalizację. Dyrektor programu master dotyczącego ochrony praw człowieka oraz szef szkoły letniej europejskiego konstytucyjnego i administracyjnego prawa na tym uniwersytecie. Wykonawca 18 międzynarodowych i 6 krajowych projektów naukowych, autor 19 książek i ponad 90 innych publikacji.
 • Pierluigi Chiassoni – profesor filozofii prawa na Uniwersytecie w Genui, prowadzący wykłady dotyczące m.in. problematyki państwa prawa i argumentacji konstytucyjnej w ramach Międzynarodowego Programu Master’s dotyczącego tych zagadnień w ujęciu globalnym. Jest współredaktorem cenionych czasopism naukowych: „Materiali per una storia della cultura giuridica” oraz „Analisi del pensiero giuridico”.
 • Josep Joan Moreso – profesor filozofii prawa i były rektor Uniwersytetu Pompeu Fabra w Barcelonie. Wykłada filozofię prawa na Autonomicznym Uniwersytecie w Barcelonie, na Uniwersytecie Gironie, był wicerektorem pracowników dydaktycznych European Space for Higher Education at Pompeu Fabra University. Doktor h.c. Uniwersytetu w Valparaiso (Chile), a od 2013 przewodniczący Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Agencja ds. Jakości w Katalońskim Systemie Uniwersyteckim);
 • Zoltán Szente - profesor w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego w Centrum Nauk Społecznych Instytutu Nauk Prawnych Węgierskiej Akademii Nauk, prowadzący badania naukowe problematyki dotyczącej m.in. populizmu konstytucyjnego, wykładni konstytucji, statusu parlamentu i sądownictwa w ustrojach autorytarnych.

 

 

 

 • Tytuł projetu: Szkoła letnia CISK UJ: „Państwo prawa – historia, teoria i przyszłość”
 • Kierownik projektu: dr Marcin Krzemiński
 • Żródło finansowania: Szkoła letnia finansowana jest ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego Heritage w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Kwota finasowania: 41.303,80 PLN