Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych jest samodzielną jednostką organizacyjną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego utworzoną przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na mocy zarządzenia nr 17 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Celem działania Centrum jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie różnych form aktywności naukowej w zakresie interdyscyplinarnych badań naukowych dotyczących prawa konstytucyjnego, prawa europejskiego, teorii legislacji, teorii prawa oraz konstytucyjnego państwa prawa.

Centrum prowadzi również działalność edukacyjną i ekspercką.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkoła letnia CISK UJ 2022

 •  
 • Termin: 19-22 lipca 2022 r.
 • Tytuł: Szkoła Letnia CISK UJ "Państwo prawa - historia, teoria i przyszłość"
 • Miejsce: Sala Niebieska w budynku dydaktycznym WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 33a w Krakowie
 • Organizator: Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ
 • Kontakt: dr Marcin Krzemiński marcin.krzeminski@uj.edu.pl

19.07.2022 (wtorek)

10.00 – 12.00: Prof. Pierluigi Chiassoni: “Fundamentals of constitutional argumentation in a Constitutional State”

12.00 – 12.30: przerwa kawowa

12.30 – 14.30: Prof. Andrzej Światłowski: “„Czy dowód może być trochę nielegalny? Wpływ legalności pozyskania dowodu na możliwość jego wykorzystania w procesie karnym”

14.30 – 15.30: lunch

15.30-17.30: Maciej Pach: „Demokracja zdolna do obrony a demokratyczne państwo prawa”

20.07.2022 (środa)

10.00 – 12.00: Prof. Martin Belov: „Rule of Law in Flux. Rule of Law and Democracy in Times of Transitory Constitutionalism, Constitutional Polycrisis and Emergency Constitutionalism: Towards a Global Algorithmic Technocracy?”

12.00 – 12.30: przerwa kawowa

12.30 – 14.30: Prof. Wojciech Ciszewski

15.30 – 17.30: Prof. Agnieszka Barczak-Oplustil

21.07.2022 (czwartek)

10.00 – 12.00: Prof. Zoltán Szente: “Dismantling the rule of law in Hungary and Poland - similarities and differences”

12.00 – 12.30: przerwa kawowa

12.30 – 14.30: Dr Justyna Holocher, dr Bogumił Naleziński: „Pojęcie praworządności we współczesnej debacie polityczno-prawnej”

14.30 – 15.30: lunch

15.30 – 17.30: Prof. Andrzej Grabowski

22.07.2022 (piątek)

10.00 – 12.00: Prof. Josep Joan Moreso: “Ways of Solving Conflicts among constitutional rights”

12.30 – 14.30: Prof. Grażyna Skąpska: ''Socjologiczna teoria konstytucjonalizmu. Przykład Polski''

14.30 – 15.30: lunch

15.30 – 17.30: Dr Monika Kawczyńska: „Polityczne i sądowe mechanizmy ochrony praworządności w Unii Europejskiej”

Uczestnicy

Na szkołę letnią zapraszamy młodych pracowników naukowych, studentów i doktorantów z Polski (limit: 70 osób). Osobom spoza Krakowa zapewnimy miejsca w hotelach klasy turystycznej (limit: 30 miejsc).

Zapisy

Prosimy o rejestrację przy pomocy formularza znajdujacego sie pod linkiem: https://forms.office.com/r/um4RKZj21S

Uczestnictwo wiąże się z wniesieniem opłaty: studenci 100 zł, młodzi pracownicy naukowi i doktoranci: 150 zł. Termin wniesienia opłaty: 15 lipca 2022 r.

Numer rachunku bankowego zostanie podany w potwierdzeniu zgłoszenia lub dalszej wiadomości.

Centrum Intedryscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

CISK UJ jest samodzielną jednostką organizacyjną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego utworzoną przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na mocy zarządzenia nr 17 z dnia 30 stycznia 2020 r. („CISK”). Szkoła letnia organizowana jest w ramach tej jednostki, a także stanowić będzie realizację i kontynuację statutowej działalności Centrum, którą jest w szczególności inicjowanie i organizowanie projektów badawczych oraz interdyscyplinarnych badań naukowych związanych z dziedziną prawa konstytucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem m.in. teorii państwa prawa, teorii praw człowieka, teorii legislacji i polityki społecznej prowadzonych z punktu widzenia różnych dyscyplin nauki, w tym przede wszystkim dogmatyki prawa konstytucyjnego i prawa ustrojowego porównawczego, pozostałych prawniczych dyscyplin dogmatycznych, teorii i filozofii prawa, filozofii politycznej i socjologii prawa. Poza badaniami, celem działalności Centrum jest podejmowanie działalności dydaktycznej w postaci zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym szkół letnich, oferowanych studentom i doktorantom Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentom szkół wyższych, uczniom szkół średnich, prawnikom-praktykom i innym grupom zawodowym

​Szkoła letnia jako element działań CISK UJ

Szkoła letnia CISK nawiązuje do cyklu seminariów organizowanych przez Centrum od niemal dwóch lat, które
cieszyły się powodzeniem wśród licznych uczestników zarówno z polskich ośrodków uniwersyteckich, jak również wśród prawników-praktyków i uczestników zagranicznych - głównie z Europy Środkowej.
Tematyka szkoły letniej nawiązuje także do zakończonego projektu pt. "Teoria argumentacji a rozumowania  prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa", którego owocem było m.in. opublikowanie komentarza do toposów prawniczych pt. "Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa Komentarz" pod. red. Moniki Florczak-Wątor oraz Andrzeja Grabowskiego, a także wyboru tłumaczeń artykułów poświęconych konstytucjonalizmowi, postpozytywizmowi i neokonstytucjonalizmowi oraz ich wpływowi na filozofię, teorię prawa i prawa konstytucyjne pt. Studia z teorii konstytucyjnego państwa prawa, pod red. Andrzeja Grabowskiego i Justyny Holocher (📥pdf). Publikacje te będą stanowić inspirację do wykładów i dyskusji, a szkoła letnia służyć będzie popularyzacji wyników badań oraz założeń zawartych w klasycznych tekstach z zakresu neokonstytucjonalizmu - prądu w nauce teorii prawa ściśle związanego z ideą państwa prawa.

 • Martin Belov - profesor nadzwyczajny prawa konstytucyjnego i prawa konstytucyjnego porównawczego na Uniwersytecie w Sofii, Wicedziekan Wydziału Prawa odpowiedzialny za współpracę międzynarodową i digitalizację. Dyrektor programu master dotyczącego ochrony praw człowieka oraz szef szkoły letniej europejskiego konstytucyjnego i administracyjnego prawa na tym uniwersytecie. Wykonawca 18 międzynarodowych i 6 krajowych projektów naukowych, autor 19 książek i ponad 90 innych publikacji.
 • Pierluigi Chiassoni – profesor filozofii prawa na Uniwersytecie w Genui, prowadzący wykłady dotyczące m.in. problematyki państwa prawa i argumentacji konstytucyjnej w ramach Międzynarodowego Programu Master’s dotyczącego tych zagadnień w ujęciu globalnym. Jest współredaktorem cenionych czasopism naukowych: „Materiali per una storia della cultura giuridica” oraz „Analisi del pensiero giuridico”.
 • Josep Joan Moreso – profesor filozofii prawa i były rektor Uniwersytetu Pompeu Fabra w Barcelonie. Wykłada filozofię prawa na Autonomicznym Uniwersytecie w Barcelonie, na Uniwersytecie Gironie, był wicerektorem pracowników dydaktycznych European Space for Higher Education at Pompeu Fabra University. Doktor h.c. Uniwersytetu w Valparaiso (Chile), a od 2013 przewodniczący Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Agencja ds. Jakości w Katalońskim Systemie Uniwersyteckim);
 • Zoltán Szente - profesor w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego w Centrum Nauk Społecznych Instytutu Nauk Prawnych Węgierskiej Akademii Nauk, prowadzący badania naukowe problematyki dotyczącej m.in. populizmu konstytucyjnego, wykładni konstytucji, statusu parlamentu i sądownictwa w ustrojach autorytarnych.

 

 

 

 • Tytuł projetu: Szkoła letnia CISK UJ: „Państwo prawa – historia, teoria i przyszłość”
 • Kierownik projektu: dr Marcin Krzemiński
 • Żródło finansowania: Szkoła letnia finansowana jest ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego Heritage w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim
 • Kwota finasowania: 41.303,80 PLN

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie na seminarium pt. "Crises and democracy: the long-term impacts of COVID-19 on V4 country's electoral systems" - 30.06.2022

Serdecznie zapraszamy w najbliższy czwartek 30.06 o godz. 18.00 na anglojęzyczne seminarium online organizowane w ramach Grantu Wyszehradzkiego "Crises and democracy: the long-term impacts of COVID-19 on V4 country's electoral systems" (Visegrad project no. 22120065).

Seminarium poświęcone będzie wyborom pandemicznym w Polsce i ich konsekwencjom dla oceny rzetelności procesu wyborczego i stanu demokracji.

Zaproszenie do wystąpienia w czasie tego seminarium przyjęli: STK Wojciech Hermeliński, mec. Mirosław Wróblewski, prof. Agnieszka Bień-Kacała, prof. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. Krzysztof Prokop i dr Michał Ziółkowski.

Program:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza (będzie dostępny do 29.06 godz. 20):  Link zostanie rozesłany w czwartek rano.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapraszamy na seminaria CISK!

Sala Audytoryjna - Pałac Larischa

Zachęcamy do zapisania się do naszej listy mailingowej z powiadomieniami o nadchodzących seminariach. Informacje te znajdują się także w aktualnościach. Relacje z poprzednich seminariów znajdują się tutaj.

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety