Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Partycypacja obywatelska jako narzędzie wzmacniania demokracji

Tytuł projektu

Partycypacja obywatelska jako narzędzie wzmacniania demokracji

Kierownik projektu

Prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor

Wykonawca

mgr Wojciech Firek

Streszczenie   

Celem projektu jest interdyscyplinarna analiza partycypacji obywatelskiej jako narzędzia wzmacniającego demokrację. Współczesna demokracja przedstawicielska przestała być bowiem już jedyną i wystarczającą formą sprawowania władzy i jest coraz częściej uzupełniana przez różnorodne formy bezpośredniego udziału obywateli w decydowaniu o sprawach publicznych. Partycypacja obywatelska zakłada konieczność stworzenia i zapewnienia funkcjonowania przestrzeni umożliwiającej obywatelom aktywne angażowanie się w sprawy publiczne. Przestrzeń ta, w założeniu ma być niezależna od rządzących oraz dostępna dla osób prezentujących różne poglądy i stanowiska. Osoby te powinny mieć możliwość podejmowania w ramach udostępnionej im przestrzeni różnych form aktywności obywatelskiej, samodzielnie lub wspólnie z innymi, tworząc i rozwijając tym samym społeczeństwo obywatelskie. W ten sposób partycypacja obywatelska uzupełnia tradycyjne formy aktywności politycznej obywateli, w tym w procesie tworzenia i stosowania prawa. Z uwagi na pozytywne aspekty aktywnej obecności obywateli w sferze publicznej, partycypacja obywatelska jest współcześnie stosowana w większości państw demokratycznych. Stąd, ważnym elementem projektu są badanie porównawcze instytucji partycypacyjnych działających w takich krajach jak Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Norwegia, Hiszpania i Polska. Projekt badawczy dostarczy nowej wiedzy na temat rozumienia i stosowania instytucji partycypacji obywatelskiej, a także pozwoli zidentyfikować pożądane standardy prawne ochrony partycypacji obywatelskiej w państwie demokratycznym. Bezpośrednim efektem projektu będzie powstanie monografii oraz trzech artykułów anglojęzycznych.

Źródło finansowania

Konkurs PRELUDIUM BIS 4
(nr rejestracyjny: 2022/47/O/HS5/02440)

Wysokość

440 181 zł