Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

  1. Zasady dyskusji naukowej.
  2. Centre for Public Law, the University of Cambridge -  Centre of Public Law (CPL) powstało w 1998 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Cambridge. Głównym celem CPL jest rozwój i promowanie badań naukowych w dziedzinie prawa publicznego. CPL od początku swego istnienia jest punktem wymiany myśli  między naukowcami, praktykami i innymi zainteresowanymi osobami, co jest możliwe w ramach organizowanych konferencji, seminariów, czy wykładów. CPL prowadzi również inicjatywy angażujące studentów i młodych naukowców oraz rozwijające ich zainteresowanie dziedziną prawa publicznego. W ramach prowadzonych działań, CPL aktywnie współpracuje z ośrodkami badawczymi na całym świecie, m.in. poprzez organizację stażów oraz wyjazdów badawczych.
  3. Centrum Humanistyki Otwartej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to uniwersytecka jednostka organizacyjna o charakterze badawczym. CHO stanowi także forum dyskusyjne łączące uniwersytet ze społecznością Poznania, jest miejscem otwartych spotkań przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych jako ośrodkiem diagnozujący problemy życia zbiorowego.
  4. Centre for Comparative Constitutional Studies (CCCS) na Uniwersytecie w Melbourne rozpoczęło swą działalność w 1987 roku. Centrum zajmuje się badaniami nad prawem konstytucyjnym i polityką rządu Australii oraz szeroko rozumianą promocją wiedzy w tych dziedzinach. Jego celem jest zwrócenie uwagi na zagadnienia związane z konstytucyjnym ustrojem Australii oraz państw, których system prawny ma na niego istotny wpływ. Udziela się także aktywnie w debacie publicznej poprzez przygotowywanie ekspertyz dotyczących aktualnej sytuacji politycznej i prawnej. CCCS jest obecnie siedzibą Australian Association of Constitutional Law (AACL), które zajmuje się promocją prawa konstytucyjnego m.in. poprzez organizację debat oraz konferencji naukowych. AACL jest członkiem International Association of Constitutional Law.
  5. Centre of British Constitutional Law and History - Centre of British Constitutional Law and History zostało założone w 1988 roku na londyńskim King’s College przez profesora Roberta Blackburna, specjalizującego się w prawie konstytucyjnym. Centrum skupia się na interdyscyplinarnych badaniach nad prawem konstytucyjnym, często współpracując z innymi instytucjami naukowymi i naukowcami zajmującymi się tą tematyką. Przy wsparciu wydziałów prawa i historii Centrum organizuje programy stypendialne oraz kursy dydaktyczne. W ramach swojej działalności Centrum organizuje również otwarte wykłady, seminaria i konferencje, a także prowadzi badania nad niezależnymi projektami.
  6. Centre of European Law (CEL) istnieje na londyńskim King’s College od 1974 roku i jest najstarszym tego typu centrum badawczym w Wielkiej Brytanii i jednym z najstarszych na świecie. Od momentu powstania CEL pełni wiodącą rolę w badaniach naukowych nad prawem europejskim oraz nauczaniu akademickim w tej dziedzinie. Celem działalności tej jednostki jest również służenie szerszej społeczności, w szczególności rządom, organizacjom międzynarodowym i praktykom. CEL uważany jest za jeden z najlepszych ośrodków studiów prawa europejskiego na świecie. Jego członkowie mają wpływ na kształtowanie prawa i polityki Unii Europejskiej, a wielu absolwentów zajmuje znaczące pozycje w całej Wspólnocie. Rola, jaką pełni CEL nabiera obecnie szczególnego znaczenia ze względu na proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
  7. Centre for Politics, Philosophy & Law powstało w 2014 roku na King’s College jako centrum interdyscyplinarnych badań nad prawem z perspektywy filozofii oraz nauk politycznych, którego celem jest jednocześnie wypełnienie luki pomiędzy tymi dyscyplinami naukowymi. W ramach działalności Centrum prowadzone są cieszące się renomą warsztaty z zakresu filozofii prawa - KJuris.  Są to wydarzenia otwarte dla publiczności, podczas których uczestnicy mają możliwość pracować ze specjalistami o światowej sławie.

  8. Edinburgh Centre for Constitutional Law prowadzi badania z zakresu prawa publicznego oraz konstytucyjnego, włączając w to teorię prawa konstytucyjnego. ECCL ma charakter stricte interdyscyplinarny: zrzesza naukowców zajmujących się prawem konstytucyjnym, międzynarowowym, unijnym oraz teorią prawa. Głównym obszarem badawczym centrum są: prawo wyborcze, problemy państw wielonarodowych oraz teoria konstytucyjnego państwa prawa.