Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram MAPO 2023/2024

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA PRAW OBYWATELSKICH UJ (VII EDYCJA - 2023/2024)

WYKŁADY

Wykłady będą odbywały się w sali nr 218 w Collegium Wróblewskiego przy ul. Olszewskiego 2 Krakowie.

 1. 29.02, godz. 18:30-20:00 (czwartek), Prof. Andrzej Zoll, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, były Rzecznik Praw Obywatelskich, były Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, były kierownik Katedry Prawa Karnego UJ, Idea demokratycznego państwa prawnego i jego realizacja w praktyce
 2. 06.03, godz. 18:30-20:00 (środa), Prof. Piotr Tuleja, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ, Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Rola Konstytucji RP w systemie ochrony praw człowieka
 3. 14.03, godz. 18:30-20:00 (czwartek), Prof. Mikołaj Małecki, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego UJ, Prezes Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego Fundacji, popularyzator nauki, autor bloga i portalu Dogmaty Karnisty, Populizm penalny – objawy i zagrożenia
 4. 21.03, godz. 18:30-20:00 (czwartek), Prof. Agnieszka Barczak-Oplustil, profesor w Katedrze Prawa Karnego UJ, członek Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ, Przestępstwo i kara
 5. 28.03, godz. 18:30-20:00 (czwartek), Prof. Tomasz Sroka, adiunkt w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego (Katedra Prawa Karnego UJ), radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Prawo do ochrony życia i ochrony zdrowia (wykład odbędzie się w sali nr 55 w Pałacu Larischa, ul. Bracka 12)
 6. 04.04, godz. 18:30-20:00 (czwartek), Dr Marcin Krzemiński, asystent w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ, członek Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ, radca prawny, Wolność zgromadzeń i wolność zrzeszania się (wykład w formie zdalnej) 
 7. 11.04, godz. 18:30-20:00 (czwartek), Dr Paweł Czarnecki, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego UJ, Prawo do rzetelnego procesu karnego
 8. 18.04, godz. 18:30-20:00 (czwartek),  Prof. Grzegorz Kuca, profesor w Katedrze Prawa Ustrojowego Porównawczego UJ, zastępca kierownika Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ , Czynne i bierne prawo wyborcze
 9. 25.04, godz. 18:30-20:00 (czwartek), Prof. Monika Florczak-Wątor, profesor w Katedrze Prawa Konstytucyjnego UJ, kierownik Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ, Prawo do informacji publicznej
 10. 09.05, godz. 18:30-20:00 (czwartek), Dr Monika Kawczyńska, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego, członek Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ, Unia Europejska a ochrona praw człowieka
 11. 16.05, godz. 18:30-20:00 (czwartek), Prof. Włodzimierz Wróbel, kierownik Katedry Prawa Karnego UJ, sędzia Sądu Najwyższego (Izba Karna), Sądy i ich rola w ochronie praw człowieka
 12. 23.05, godz. 18:30-20:00 (czwartek), Prof. Michał Kowalski, profesor w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ, sędzia ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, Wyzwania współczesnej ochrony praw człowieka – perspektywa europejska

WARSZTATY

Warsztaty będą odbywały się w sali nr 317 w Collegium Wróblewskiego przy ul. Olszewskiego 2 Krakowie.

 1. 13.04, godz. 10:00-12:15 (sobota), Mgr Wojciech Firek, prezes Stowarzyszenia Demokracja w Praktyce, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ, Budżet obywatelski i zaangażowanie społeczne
 2. 11.05, godz. 10:00-11:30 (sobota), Łukasz Korzeniowski, prezes Stowarzyszenia Umarłych Statutów, student Wydziału Prawa i Administracji UJ, Statuty szkolne i prawa uczniów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron